Handelsbetingelser

Generelt:

Varerne leveres i efterset stand, og skal returneres i samme stand, evt. snavset materiale rengøres for lejers regning.

Leveringsforhold:

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildvåde, storm, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, som forhindrer eller vanskeliggør teltes opstilling, udsættes opstillingen eller nedtagningen, uden ansvar for udlejeren så længe denne tilstand varer.

 

Ansvar:

Det lejede udstyr er brandforsikret af udlejer, men ikke forsikret mod hærværk, tyveri og stormskader. Lejeren har hele ansvaret for det lejede, indtil det lejede afhentes/returneres efter endt brug.

Lejeren har pligt til at holde sig orienteret om vejr- / vindforhold.

I kraftig blæst, kuling eller storm, skal teltet være under konstant opsyn.

Teltet må ikke forlades uden at være lukket til.

Teltet skal holdes stramt og opspændt.

Bortkommet, stjålet eller beskadiget materiel erstattes af lejeren til gældende dagspris.

Ansvar over for kommunen, brandinspektøren (ansøgninger, tilladelser m.m.) påhviler alene lejeren.

Pladsen skal være ryddet og medhjælperne klar.

 

Lejeperiode:

Lejen dækker op til tre dage (én gangs brug). Er der behov for en længere lejeperiode gives tilbud.

 

Betalingsbetingelser:

Alt lejet materiale betales kontant ved modtagelse. Der sendes ikke uden forudgående aftale

faktura m.m.

 

Forbehold:

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker m.m. på materiellet, da limen bliver siddende på teltdugen og derved ødelægger den.